2015 var det tredje året i reetableringsprosjektet i Vefsnaregionen. Les mer..

2015 var det tredje året i reetableringsprosjektet i Vefsnaregionen. Tetthetene av ungfisk i vassdraga er på tur opp, men det er fortsatt god plass på ungfiskhabitatene. Av returnerende voksenfisk til vassdragene stammer over 50% fra reetableringen. Dette er i hovedsak fisk som er utsatt som smolt i 2013 og 2014. Fra 2016 regner vi med at fisk fra utsettet av yngre lakseunger også kommer tilbake til elvene.  Slik sett ser det ut til at genene fra laks som er ivaretatt på Statkrafts genbank på Bjerka kommer til å dominere i vassdragene, noe som er et hovedmål med reetableringen.

Reetableringsprosjektet i Vefsnaregionen Årsrapport 2015