Stedsidentitet og merkevarebygging i regionen

Parken er i gang med stedsidentitet og merkevarebygging i regionen. I den forbindelse hadde vi arbeidsmøte 22. desember i Mosjøen. Inviterte personer kom fra reiselivsbransjen, politikere, administrasjon fra kommunene og næringsselskaper

Tema som ble gått gjennom på arbeidsmøte var:

 • Hvorfor regional merkevarebygging?
 • Kartlegging av Vesnaregionen
  • Vefsna-regionen sin kultur, mennesker, historie, Vefsna sin energi/puls
   Hvem er vi – hva er oss?
 • Kreativ arbeidsøkt
  VAA = Verdier – assosiasjoner – adjektiver
  Tanker om mål, visjon og misjon for Vefsna region – hva for ord kan vi sette på dette?

Mål for dagen var å hente ut grunnlaget for en design- og kommunikasjonsbrief som kan
benyttes når man skal utarbeide en logo og visuell identitet for Vefsna-regionen.

Oppsummering fra møtet vil være klart i slutten av uke 42 og vil bli publisert her.