logo Børgefjell

Børgefjell nasjonalpark, Byrkije på sørsamisk, omfatter 1.447 kvadratkilometer i kommunene Grane, Hattfjelldal, Namsskogan og Røyrvik. Parken ligger mellom 270 og 1699 moh, der Kvigtind er det høyeste punktet.
De største vatna er Simskardvatnet og Orrevatnet. Vassdragene Jengelvassdraget, Vefsna og Namsen har sitt utspring herfra.
Fjellvåk er den vanligste rovfuglen i Børgefjell, men også snøugle og kongeørn hekker her.
Den truede fjellreven har et av sine viktigste områder i Norge her, og en finner også ynglende jerv og gaupe.
Parken er et viktig område for ender, vadere og andre våtmarksfugler.

Det er fortsatt tamreindrift i Børgefjell, og de nordlige områdene er helårsbeite.
Børgefjell har lange sørsamiske  kulturhistoriske tradisjoner.

I 1932 innstilte Den norske turistforening på at Børgefjell skulle bevares.
Parken ble opprettet 9. august 1963, som landets andre nasjonalpark, for å «bevare et stort naturområde tilnærmet fritt for tekniske inngrep, med store villmarkspregede områder for å sikre biologisk mangfold og et naturlig forekommende plante- og dyrelivet».

Skal du oppleve Børgefjell nasjonalpark fra innsida, bør du sette av noen dager. I tillegg til den tida du har tenkt å bruke i nasjonalparken, bør du beregne en dag på å komme deg inn, og en dag på å komme deg ut. Været kan skifte fort, så sørg for å ha godt med klær og ordentlig utstyr. I vest og sør kommer det mye nedbør, i nordøst skjermer fjella delvis for nedbøren. Vintrene kan være harde med streng kulde og mye snø. Ofte legger snøen seg i oktober, og i de høyereliggende områda kan den bli liggende til langt ut på sommeren.

I Børgefjell er du stort sett alene med naturen og opplevelsene. Du finner lite som er tilrettelagt i form av hytter, broer eller merka stier.

FOR MER INFORMASJON:

  • Hjemmeside for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark
  • Miljødirektoratets informasjon om parken her