Dette arbeider vi med

Ung i park er prosjektet som skal få ungdom som bor i regionalparken til å utvikle praktiske ferdigheter og kunnskap om ivaretaking av natur- og kulturverdier.

Hvordan ønsker Vefsna å fremstå som reisemål, hvordan få turister til å ville besøke oss.