Dette arbeider vi med

Ung i park er prosjektet som skal få ungdom som bor i regionalparken til å utvikle praktiske ferdigheter og kunnskap om ivaretaking av natur- og kulturverdier.

Parken er i gang med stedsidentitet og merkevarebygging i regionen.

Vefsnaregionen har igangsatt et forprosjekt lokalmat.

Seks parker på Helgeland har gått sammen og dannet et parkforum på tvers i regionen.