Sluttrapport måltidsopplevelser

Vefsnaregionen har igangsatt et forprosjekt lokalmat. Formålet med prosjektet er å få oversikt over aktører, kompetanse, ressurser som kan bidra til at lokalmatproduktet styrkes i de kommunene Vefsn, Hattfjelldal og Grane.

18. januar vil det bli avholdt en workshop, der vi skal se på veien videre. Vi vil komme med en invitasjon til de som kan være med på å bidra til at vi lykkes med at Vefsnaregionen blir en matdestinasjon.

Sluttrapporten kan du lese her