Merket for bærekraftig reisemål

Strategiprosessen har konkludert med at Vefsnaregionen skal igangsette arbeidet
med å oppnå Merket for bærekraftig reisemål, en internasjonalt godkjent merkeordning
i regi av Innovasjon Norge. Dette blir en sentral og konkret aktivitet i
neste fase ”fra ord til handling”.

Vefsna Regionalpark er i gang med søknadsprosessen til Innovasjon Norge. Søknad håper vi er innvilget i løpet av november. Da vil det bli utlyst en stilling som prosjektleder for dette arbeidet. Prosjektet vil ha en varighet på ca. 2 år. 

Prosess
Alle vellykkede destinasjoner i verden er bygd opp over tid, ”stein på stein”.
Det fins ingen ”quick fix” for å utvikle gode verdiskapende reisemål. En grunnleggende
premiss for suksess er enighet om mål og retning. Det er alltid mange
aktører og beslutningstakere involvert i dette, og derfor viktig å skape strategier
som viser muligheter og skaper engasjement. Reiseliv er både næring, møter
mellom mennesker og gjester som kommer på besøk til våre byer, bygder og
lokalsamfunn.
Det krever både vilje og ressurser å satse på reiselivsutvikling. Derfor er det viktig
å bruke tid på å finne gode felles strategier, – som får oppslutning i både næringsliv,
kommunesektor, frivillighet og lokalsamfunn.
Styringsgruppen har beskrevet rollen til reisemålsutviklingsprosessen i Vefsnaregionen
slik:
”Vi skal skape lokalt engasjement i et regionalt perspektiv. Vefsnaregionen er
en naturlig del av reiselivssatsingen på Helgeland og i Nordland og skal levere
på NordNorsk Reiselivs strategiske plattform. Mye av det konkrete utviklingsarbeidet
vil likevel måtte skje lokalt.”