Ny Prosjektleder for Bærekraftig Reisemål i Vefsna Regionalpark: Maria Eline Sørensen

Vefsna Regionalpark har nylig ønsket velkommen til en ny ansatt som skal spille en sentral rolle i arbeidet med å utvikle bærekraftige reisemål. Maria Eline Sørensen startet i stillingen som prosjektleder den 16. oktober og bringer med seg en god bakgrunn innen reiseliv og naturbasert reiseliv.

Maria, som er 37 år gammel og opprinnelig fra Bodø. Hennes mangeårige erfaring i hotell-, restaurant- og luftfartsbransjen har gitt henne en omfattende innsikt i ulike aspekter av reiselivsindustrien. Denne erfaringen vil være uvurderlig i hennes nye rolle som prosjektleder ved Vefsna Regionalpark.

En av de mest spennende aspektene ved Marias bakgrunn er hennes akademiske bakgrunn. Hun har en mastergrad i naturbasert reiseliv, og hennes kunnskap på dette området er preget av solid teoretisk forståelse, spesielt når det kommer til strategisk landskapsplanlegging. Dette er en kunnskap som vil være avgjørende for utviklingen av bærekraftige reisemål, da hun kan bidra med innsikt i hvordan man best kan integrere naturressurser og landskap i reiselivsprosjekter.

Marias rolle i Vefsna Regionalpark vil være å jobbe 50% for å oppnå  “Merket for Bærekraftig Reisemål”, et program som fremmer bærekraftige reisemål og oppfordrer til ansvarlig turisme. Dette programmet er en viktig del av Vefsna Regionalparks visjon om å utvikle reisemål som ikke bare gir uforglemmelige opplevelser for besøkende, men også tar vare på natur og kultur.

I tillegg til sitt arbeid med bærekraftige reisemål, vil Maria også delta i prosjekter som pågår i regi av Vefsna Regionalpark. Dette vil gi henne muligheten til å utnytte sin bredt spekter av kompetanse innen reiseliv og naturbasert reiseliv for å bidra til Vefsna Regionalparks mangfoldige initiativer.

Maria Eline Sørensen har allerede vist seg å være en verdifull tilvekst for Vefsna Regionalpark, og hennes engasjement for bærekraftig reiseliv og naturbaserte opplevelser vil uten tvil bidra til Vefsna Regionalparks utvikling. Vi ser frem til å se hennes bidrag og ønsker henne hjertelig velkommen til teamet!