Kommunene Grane, Vefsn og Hattfjelldal gjennomførte en forstudie / fase 1 basert på Innovasjon Norges Håndbok for Reisemålsutvikling i perioden oktober 2010 – april 2011. Forstudien ble utarbeidet av Mimir AS med Ann-Jorid Pedersen som prosjektleder og Sarah Peters som researcher. Man valgte den gang å ikke gå videre med en formell fase 2. Flere av strategiene og anbefalingene fra forstudien har imidlertid blitt igangsatt og/eller er gjennomført siden 2011, noe som både har skapt konkrete resultater og ikke minst en positiv oppmerksomhet og engasjement om reiselivsutviklingen i regionen. Derfor tok Vefsna regionalpark initiativ til en ”restart” av reisemålsprosessen og innsats for å oppdatere forstudien fra 2011 til en 2019-versjon. Oppdatering av forstudien ble gjennomført i løpet av perioden august – desember 2019, med prosessveiledelse av Mimir. Det ble gjennomført 3 møter i SG, ett møte med bedriftsnettverket Opplev Helgeland, ett åpent møte for næringsaktørene samt en rekke samtaler med relevante personer og miljøer. Forstudien ble ferdigstilt og godkjent av styringsgruppen i februar 2020. Styringsgruppen som var bredt sammensatt fra kommunene, næringsselskapene og reiselivsnæringen ga en klar anbefaling om å gå videre inn i fase 2 med en helhetlig og langsiktig strategisk plan for reiseliv- og opplevelsesnæringen i Vefsnaregionen. Samtlige kommuner vedtok våren 2020 å gå videre i en fase 2. Ambisjonen er å gjennomføre en fase 2 dvs. å utvikle en helhetlig strategi for reiselivet (Masterplan) for deretter å iverksette fase 3 – ”Fra ord til handling”. Rapporten finner du nederst på siden