Vefsna Regionalpark

Kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal har siden 2012 jobbet i prosjekt med utvikling av Vefsna regionalpark. I løpet av 2016 vil det tas stilling til om regionalparken skal gå fra prosjektfase til permanent etablering.

Store naturområder av nasjonal og internasjonal verdi, og beretningene om  bosetting og levevilkår her i dette «tre kulturers landskap» gjennom tidene er grunnlaget for regionalparken. Vefsna-vassdraget, som starter sin ferd både i Lomsdal-Visten og Børgefjell, ender til slutt i Mosjøen og er den store fellesnevneren i regionalparken.

Gjennom regionalparken jobbes det for økt lokal stolthet og tilhørighet, som gjør lokalbefolkningen til det beste vertskap for besøkende og turister og skaper livskraftige og levende bygde- og bysamfunn.