Kommunene Vefsn, Grane og Hattfjelldal har siden 2012 jobbet i prosjekt med utvikling av Vefsna regionalpark. I løpet av høsten 2017 vil regionalparken gå fra prosjektfase til permanent etablering.

Store naturområder av nasjonal og internasjonal verdi, og beretningene om  bosetting og levevilkår her i dette “tre kulturers landskap” gjennom tidene er grunnlaget for regionalparken. Vefsna-vassdraget, som starter sin ferd både i Lomsdal-Visten og Børgefjell, ender til slutt i Mosjøen og er den store fellesnevneren i regionalparken.

Gjennom regionalparken jobbes det for økt lokal stolthet og tilhørighet, som gjør lokalbefolkningen til det beste vertskap for besøkende og turister og skaper livskraftige og levende bygde- og bysamfunn.