«Parkforum Helgeland på tvers»

Seks parker på Helgeland har gått sammen og dannet et parkforum på tvers i regionen. Dette er Okstindan natur- og kulturpark, Vefsna regionalpark Trollfjell Unesco Global Geopark, Vega Verdensarvområde, Børgefjell/Byrkije nasjonalpark og Lomsdal-Visten nasjonalpark.

Parkene er lokalisert i tolv kommuner. Felles kjennetegn er at alle ligger i særegne landskapsområder, har som felles mål å ta vare på lokale natur- og kulturressurser, og samtidig bidra til utvikling og lokal verdiskaping.

Parkforumet representerer et mangfold av parker og UNESCO-områder som alle ønsker å bidra på en helhetlig måte i den brede bygdemobiliseringen og samfunnsutviklingen. Dette i samarbeid med næringslivet, frivillig og offentlig sektor. Alle arbeider med besøksstrategier og besøksforvaltning. Lokal verdiskaping og utvikling av et bærekraftig reiseliv, er viktige mål hos flere. I tillegg er medvirkning og arbeid med lokal forankring blant barn og unge mht. lokale natur- og kulturverdier, viktige målsettinger.

I  norgessammenheng er det unikt med så mange aktører innenfor natur- og kulturbaserte oppgaver i et lite geografisk område

Vi har gjennomført møter med Nordland Fylkeskommune der vi har drøftet om nå felles nasjonale, regionale og lokale mål – med god utnyttelse av samfunnets ressurser. Saken har vært presentert for fylkesrådet i møte mellom Helgelandsrådet og fylkesrådet, samt i møte med administrasjonen. Nasjonale representanter for parkene har også vært involvert. 

Vefsna Regionalpark har sakt ja til å ta på seg sekretariatfunksjonen i et slikt forum.  

Se presentasjon som vi hadde med Nordland Fylkeskommune her