logo Lomsdal-Visten
Nasjonalparken byr på store variasjoner i terrenget. Her går du fra fjorder til skog og høyfjell. Utkantene av parken har en del stier, men oppe i høyfjellet må du selv finne fram i terrenget. Det finnes en del åpne husvære i parken, men de fleste områdene krever eget telt. Området huser flere sagnomsuste fiskevann, elver og fjordstrekninger som innbyr til fine fiskeopplevelser.

Lomsdal-Visten nasjonalpark strekker seg over 4 kommuner; Vefsn, Grane, Brønnøy og Vevelstad.

I Vefsn er hovedinnfallsporten til parken i Tverådal, ca 7 km sørvest for Mosjøen sentrum. Herfra er det delvis varda sti til Sørvassdalen og Bønå. I Sørvassdalen har Vefsn Jeger og Fisk ei utleiehytte. Ellers er det flere fine startsteder inn til nasjonalparken fra Eiterådalen. Fra Sandvikbakken kan du gå inn i Skjørlegda og videre til indre Visten. På fjellgården kan du overnatte i det gamle våningshuset som står åpent. Ved Litlvatnet har Vefsn Jeger og Fisk ei utleiehytte.

Fra Grane er hovedinnfallsporten Stavassdalen, ca 8 km sørvest for Trofors. Fra Stavassdalen kan du gå til Storklumpen, nasjonalparkens høyeste fjell (1292 moh), til Stavvatnet og til Stavassætra (åpen hytte) og videre til Eiterådal eller Skjørlegda. Også ved Tosenvegen (FV76) mellom Grane og Brønnøy finner du mange fine startsteder. Ved Gåsvatnet har Statskog ei utleiehytte og herfra kan du fortsette til Elgviddevatnet og videre mot Brønnøy.

 

UTSTYR I LOMSDAL/VISTEN NASJONALPARK

Kart og kompass samt egnet turutstyr må alltid medbringes på turer i nasjonalparken. Parken består av mye gråfjell som ikke suger opp særlig vann, noe som betyr at vannføringen i bekker og elver kan variere mye. Spesielt under snøsmeltinga og ved store nedbørsmengder, bør du være obs på høy vannføring.

 

FOR MER INFORMASJON:

  • Hjemmeside for Lomsdal/ Visten nasjonalpark
  • Følg Lomsdal/ Visten nasjonalpark på facebook.