Kurs i tilstandsvurdering av eldre/vernede bygg

Kurs arrangeres både i Mosjøen (25.-26. mai) og Hemnes (23.-24. mai)

Eier du et gammelt og/eller vernet hus som trenger å settes i stand? Lær hvordan du kan vurdere tilstanden på huset ditt, og hva du kan og bør gjøre.  Kalkyle og enhetspriser vil også være tema.

Hemnes kommune og Vefsna Regionalpark har fått støtte fra Kulturminnefondet til to kurs, vi håper på mange engasjerte deltagere!
Kurset er gratis.

Se invitasjon og kursprogram for nærmere beskrivelse og info om påmelding

Sjøgata 1, Mosjøen, Norge