Møte om fiskestarten i Vefsnavassdraget 2018

Vefsna regionalpark og Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA inviterer til møte om fiskestarten i Vefsnavassdraget.
Målgruppe: Alle som blir kontaktet om fisket til sommeren som blant annet; reiselivsaktører, turist informasjon, kommunenes servicetorg, lokalt næringsliv, valdansvarlige, grunneiere og andre interesserte.
Endelig er Vefsnavassdraget friskmeldt, og vi står overfor en spennende start med laksefiske. Vi invitere til et møte for å informere om fisket, om Vefsna infrastrukturplan og for å mobilisere til en vellykket åpning. Interessen for å fiske i Vefsna er stor fra både inn og utland. I årene som kommer kan vi forvente en økt tilstrømning av turister til regionen som følge av friskmeldingen av Vefsna. Vi ønsker derfor å gi dere best mulig informasjon om fisket i 2018 og pågående prosesser. Vi ønsker å spre informasjon om det som skal skje til sommeren slik at våre gjester blir de møtt av gode ambassadører for regionen. Håper mange tar seg tid til å møte opp!
Foreløpig program:
Vefsnavassdragets Fiskeforvaltning SA orienterer om årets fiske i Vefsna
Prosjektleder for Vefsnaprosjektene Thomas Bjørnå orienterer om Fusta, Drevja og øvrige elver
Vefsn kommune ved John Petter Garnes orienterer om oppstart av Vefsna infrastrukturplan
Sammen skal vi være det gode vertskapet, hva må til?
Kontaktperson: Janne Sjelmo Nordås, daglig leder i Vefsna Regionalpark
Telefon 97063651