ArktiskMat Mosjøen 16-18 september

Arktisk Mat er et årlig arrangement med mål om å profilere vår arktiske matressurser, bygge kompetanse og nettverk.

I arrangementet inngår både åpne publikumsaktiviteter og kurs, workshops og foredrag som krever påmelding.

www.arkmat.no