Daglig leder ansatt i Vefsna regionalpark

2. januar 2018 trådte Janne Sjelmo Nordås inn i rollen som daglig leder i Vefsna regionalpark, og er dermed parkens første ansatte.

Janne kommer fra Varntresk i Hattfjelldal, hvor hun nå også er fast bosatt. Hun har sittet som stortingsrepresentant for Senterpartiet de siste åtte år, og som statssekretær i kommunal- og regionaldepartementet i to år før det. Forøvrig har hun en allsidig yrkeserfaring og er engasjert i bygdepolitikk også på lokalt plan.

“Vefsnaregionen er en spennende region som har stort potensiale knyttet til elva Vefsna, naturen og kulturen i bygdene og den idylliske byen Mosjøen; fra fjell til kyst. Regionalparken kan være koblingspunktet mellom alt det som skjer innen reiseliv: Laksefiske, andre aktiviteter knyttet til elva, lokal mat, mm
Det blir interessant og utfordrende å få være med å skape en felles identitet for Vefsnaregionen, samt å bidra til å skape nye muligheter for næringsutvikling innen natur og kultur.”

De første ukene i jobben har blitt brukt til fordypning i kommunale planer, besøk hos de tre næringsselskapene, samtaler med en rekke aktører og møter med Nordland fylkeskommune og organisasjonen Norske Parker.

Janne gleder seg til å ta fatt på jobben, sammen med parkstyret og eierkommunene. Ta gjerne kontakt enten via mob 97 06 36 51 eller e-post [email protected]. Eller avtal møte med henne på Fjellfolkets hus i Hattfjelldal, Sentrum næringshage Trofors eller Mosjøen og Omegn Næringsselskap i Mosjøen