Designbrief og plan for kommunikasjon

Hensikten med en designbrief og en plan for kommunikasjon er å kartlegge behov og legge en plan for utvikling av logo og visuell identitet, samt en plan for kommunikasjon av Vefsn regionen.

Dokumentet skal gi føringer på hva en fremtidig visuell identitet bør forankres i, og hvordan samarbeid i regionen om kommunikasjon kan forsterke Vefsn-regionen sin identitet.

Briefen er kommet ut av stor involvering av aktører i regionen.

Veien videre

Vi er nå ferdig med briefen og det vil bli en ny involveringsrunde. I den nye runden vil det bli fokus på visuell profil. Dette blir en viktig prosess der vi skal lande en ny logo for vår region. 

Vi har startet litt arbeid rundt visuell profil, men gjør oppmerksom på at dette er kun eksempel for å starte den kreative tankegangen, basert på briefen.

Vi kommer tilbake med invitasjon til fellesmøte. 

Les brief her. 

Visuelle forslag.