Drevja renner fra Drevvatnet i Nord-Vefsn og ned til Vefsnfjorden ved Holandsvika. Drevja er en 16 km lang elv med en forholdsvis liten vannføring i fiskesesongen på mellom 5 og 25 m³/sek. Elva ble behandlet for Gyro og forventes friskmeldt i 2018. Dersom alt går bra kan vi tidligst håpe på fiske fra sesongen 2017.

Se HER for informasjon om fiskeforvaltning og fiskeregler for Drevja.