En elvebåt blir til

Vefsna i Nordland har sin egen elvbåtmodell.
Denne er utviklet over mange år for å takle strøm og stryk i elva. Kunnskapen om bygging av denne båten er i ferd med å forsvinne.
Vinteren 2015 var det et kurs i regi av Vefsna regionalpark og Helgeland Museum, for å videreføre denne kunnskapen.
Are Halse, Helgeland museum dokumenterte hele prosessen – fra emneleiting til ferdig båt.

Forhåpentligvis vil kurs og kunnskapsformidling av denne typen bidra til at tradisjons håndtverk lever videre, og bidra til både kulturell og økonomisk verdiskaping i regionen.

Se video her: https://helgelandmuseum.no/archives/14496