Ved nyttår 2021 startet prosessen med fase 2 i prosjektet Reisemålsutvikling Vefsnaregionen.
Prosessveiledelse er også i denne fasen i regi av Mimir. 

Fase 2 inneholder 10 hovedaktiviteter, definert i forstudien: 
HA 1  Ambisjonsnivå for utviklingen
HA 2  Rett gjest- på rett sted- til rett tid
HA 3  Vinter Helgeland – konseptualisering  og sesongutvikling
HA 4  Mat & måltidsopplevelser
HA 5  Arrangements- og attraksjonsutvikling –fylle års-hjulet
HA 6  Smertepunkter og bedre besøksforvaltning
HA 7  Travel slow to the North
HA 8  Fremtidig ledelse og utvikling
HA 9  Merket for bærekraftig reisemål –avklaringsfasen
HA 10  Inspirasjon & innovasjonskultur

Det er oppnevnt en ny styringsgruppe for denne fasen, med representanter fra reiselivsnæringa, kommunene og næringsselskapene. Oversikt over deltakerne ligger lengre ned på siden. Det er også oppnevnt et arbeidsutvalg som skal forberede sakene for styringsgruppa. Dette utvalget består av Marie Bergsli og Ingrid S. Sæther for Mimir, Margrethe Jønsson for Grane Næringsutvikling, Øyvind Nes for Vefsna regionalpark, Ellen Schjølberg som leder for styringsgruppa og Espen Isaksen for Mosjøen og omegn Næringsselskap. Det legges vekt på å kombinere reisemålhåndbokas krav til involverende prosesser med en operativ og kommersiell tilnærming. På den måten mener vi at både private og offentlige aktører i Vefsnaregionen kan styrke sin samhandling og dermed skape raskere resultater. Hver av hovedaktivitetene vil få oppnevnt egen arbeidsgruppe, sammensatt av aktører fra kommunene, med spesiell kompetanse og interesse for temaet. Fase 2 skal pågå i hele 2021 og ut i 2022. Finansieres av Grane kommune, Vefsn kommune, Hattfjelldal kommune, Innovasjon Norge og næringsaktørenes egeninnsats

Løpende informasjon om prosessen i fase 2 finner du på prosjektets facebookside https://www.facebook.com/groups/vefsnaregionen