Regionen består av elvene Vefsna med sideelver, Fusta, Drevja, Halsan og Hestdalselva. I tillegg har vi utrolig mange gode fiskevann både i Vefsn, Grane og Hattfjelldal.
Enten du liker stille fjellvann, små og store skogsvann eller elver med laks, sjøørret, ørret og harr – her finner du alt!

I 2019 ble endelig hele Vefsnavassdraget åpnet for fiske igjen, etter en vellykket behandling mot parasitten Gyrodactylus salaris. Fisket er foreløpig nokså strengt regulert, i påvente av å oppnå gytebestandsmålene i vassdraget.

Vefsn_Region (7)
Videre i toppmenyen finner du mer informasjon om hver enkelt av elvene og fiskeområdene. Er du i tvil, ta kontakt med oss 

Forskrift om bekjempelse av lakseparasitt i Nordland finner du HER

For å unngå ny spredning av lakseparasitten, må fiskeutstyr, håver, vadere, båter, og lignende, som har vært i bruk i vassdrag uten å ha vært tørket i minst 2 døgn, desinfiseres. Det samme gjelder utstyr som skal benyttes til fiske i annet vassdrag etter bruk i Vefsna-vassdraget.

Før fiske skal fiskeutstyret inklusiv bekledning som kommer i direkte kontakt med fisk eller vann desinfiseres. Hvis fiskeutstyret skal medbringes ut av området og brukes i andre vann skal dette desinfiseres først.
Desinfisering med godkjent kjemisk middel utføres etter henvisning der fiskekort selges.