Regionen dekker et bredt spekter av naturtyper og høydelag, fra lokaliteter for sjøfugl ved Vefsnfjorden til høgfjellsarter ved svenskegrensen, innenfor en radius på bare 60-70 km.
Flere våtmarksområder er vernet på grunn av de rike fugleforekomstene og ved et av dem, Simskardmyra naturreservat i Fiplingdal, er det bygget et fuglekikkertårn.

IMG_6419

IMG_6413

Her har man flott utsyn over verneområdet og mot Børgefjell, og kan studere fuglelivet ved myra på nært hold, også i perioden med ferdselsforbud (15.mai – 20.juli).
Fuglekikkertårnet eies og driftes av Fiplingdal grunneierlag, og ligger ved VestFiplingdalsvegen ca 700 meter nord for kryss til AustFiplingdalsvegen.

For mer informasjon om verneområdet se HER