Fustavasssdraget består av elva Fusta, innsjøene Fustvatnet, Mjåvatn, Ømmervatn og Luktvatn. I tillegg har vi Herringelva som går fra Fustvatnet og oppover Herringen, samt andre spennende elvestrekninger mellom innsjøene.

Fusta er en forholdsvis kort elv med en sesongvannføring på mellom 20 og 60 m3/sek. Elva renner fra Fustvatnet nord for Mosjøen og ut i Vefsnfjorden ved Skaland. Fusta er drøyt 8 km lang og en fantastisk sjøørretelv.

For tiden er alt fiske nedstrøms stengt fisketrapp forbudt.

Se informasjon under for de ulike delene av vassdraget