Godt oppmøte på åpent møte om laksefiske og lakseforvaltning

Torsdag 11.april arrangerte Grane Jeger- og fiske forening og Vefsna regionalpark åpent møte om laksefisket og fiskeforvaltningen i Vefsna, på Trofors.

Bjørn Brodtkorb fra Vefsnavassdragets fiskeforvaltning(Vefi) informerte om om forvaltningslagets oppgaver, fisketillatelsen for 2019, samt hva og hvor det er tillatt å fiske.
Thomas Bjørnå  orienterte om reetableringsprosjektet, hva som er satt ut i elvene m.m.
Jim Nerdal Vefsn Laks snakket om laksetrappene, budsjett, fremdrift, historien, eierskap m.m
Per Tomas Eiterstraum fra Vefi orienterte om desinfeksjonsregler og om Camp Villaks som er et rekrutteringsprosjekt Norske Lakseelver har sammen med Norges Jeger- og Fiskerforbund, med støtte fra Miljødirektoratet og Sparebankstiftelsenlaksecamp. Vefsna regionalpark informerte om Vefsnakonferanse 2019 i tilknytning til åpning av fiske i Vefsna den 15.juni. Konferansen arrangeres den 13. og 14.juni. på Fru Haugans. Alle er velkomne!