Høring FUSAM – andelsfordeling

Her finner du høringsbrev med andelsfordeling for anadrome soner i Fustavassdraget. Høringen går frem til 13.mars 2017. Videre er vedtektene for FUSAM vedlagt, samt alle kartgrunnlag som er brukt i prosessen.

Andelsfordeling_Høring_FUSAM_2017_2

Vedtekter_FUSAM

Fusta 1 Fusta 2 Fusta 3

Fustvatnet 1 Fustvatnet 2 Fustvatnet 3 Fustvatnet 4 Fustvatnet 5 Fustvatnet 6 Fustvatnet 7

Mjåvatnet 1 Mjåvatnet 2

Ømmervatnet 1 (002) Ømmervatnet 2 Ømmervatnet 3

Hattelva 1 (002) Hattelva 2 Hattelva 3

Strauman