Langvatnet ved Stavassveien, Grane

foto Margrethe Jønsson