Invitasjon til reiselivsmøte 11.12.19

Vefsna regionalpark inviterer til møte om reisemålsutvikling i Vefsnaregionen. Sammen med MIMIR oppdaterer vi forstudien om reisemålsutvikling for Grane, Vefsn og Hattfjelldal fra 2011, med alt som har skjedd innen reiseliv og opplevelsesnæring i regionen i årene siden da. Forstudien som vi nå oppdaterer, er en situasjons- og mulighetsanalyse og inngår i Innovasjon Norges program for reisemålsutvikling.

Kommunene Hattfjelldal, Grane og Vefsn ser at reiselivs- og opplevelsesnæringen har utviklingspotensial i årene som kommer. Vi tror Vefsnaregionen bør få en helhetlig plan for reiseliv og opplevelsesnæring, en såkalt Masterplan for reiselivet som også inneholder en gjennomføringsplan. Dette håper vi at dere som er aktører kan si noe om på møtet.  

Vi kommer til å legge fram hovedpunktene fra den oppdaterte forstudien på møtet.

Er du etablert innen reiseliv eller opplevelsesnæringen i våre kommuner, ønsker å etablere bedrift, eller interessert i temaet, så er du/dere hjertelig velkommen til møte på

Fru Haugans hotell i Mosjøen 11 desember 2019 kl. 17.30.

                                                                                                                   

Påmelding til [email protected] innen 5 desember 2019