Vefsna-regionens store og varierte utmarksområder, med både skog og høyfjell, gir mange muligheter for både storvilt- og småviltjakt. Store deler av utmarksarealet eies av Statskog, og gir allmennheten god tilgang til jaktkort/fellingsløyver. Flere private grunneiere har i tillegg åpent kortsalg og bestillingsjakt.