Småvilt:

Rype-, skogsfugl-, hare- og små-rovviltjakt har lange tradisjoner i regionen.
I Grane, Vefsn og Hattfjelldal tilbyr Statskog kortsalg for småvilt. Her er kommunene delt inn i definerte jaktfelt. Kjøp og aktivering av kort, samt rapportering er nettbasert via Inatur.no
Enkelte private grunneiere selger også småviltkort.
Rådyr finnes bare i et beskjedent omfang i regionen, og Statskog selger kort i et avgrenset område i Vefsn kommune.

Smårovvilt:

Ønsker du bare å jakte/drive fangst av smårovvilt tilbyr Statskog et slikt kort, som gjelder for hele Norge.