Elgjakt:
Regionen har et bredt spekter av tilbud,  og her kan mange jaktlag  og jegere finne sitt drømmeterreng.
Mange jaktfelt er delt i perioder, både for å gi flere jegere/jaktlag tilbud,  og for å sikre at stort nok antall dyr blir felt.
Statskog tilbyr i tillegg til ordinær elgjakt basert på jaktlag, søknad og trekning, nå også jaktkort på elg.
Private grunneiere leier også ut jaktrett og det er også tilbud for gjestejegere.

Hjortejakt:
En voksende hjorte-stamme i nordlige deler av Vefsn-dalføret, har det i de siste 10-15 år vært åpnet for hjortejakt i et avgrenset område.
Hjortejakten foregår både både privat og statlig grunn, oftest i kombinasjon med elgjakta.