Glad padler i Auster Vefsna foto: Carl Norberg

Regionen er kjent som et padle-eldorado, og her finnes noen av de beste elvene i Norge i vanskelighetsgrad 4, 5 og 6.
Hvert år kommer det padlere fra hele verden til våre elver og vann.

Susna, foto Mariann Sæther
Susna foto: Mariann Sæther
Kurs i elvepadling
Kurs i elvekajakk-padling, Vefsna foto: Carl Norberg

Det er utarbeidet en guide for elvepadling i Vefsna-regionen, i regi av prosjekt “Vefsna regionalpark”. Mariann Sæther har hatt det faglige ansvaret for innholdet.
Denne finner du i både norsk og engelsk utgave nederst på siden.

NB. I Vefsnavassdraget og sideelver er det påkrevd med desinfisering av kajakk og utstyr før man setter det i vannet. Les mer om dette i guiden.