Elvekajakk

Glad padler i Auster Vefsna foto: Carl Norberg

 

Regionen er kjent som et padle-eldorado, og her finnes noen av de beste elvene i Norge i vanskelighetsgrad 4,5 og 6.
Hvert år kommer det padlere fra hele verden til våre elver og vann.

Susna, foto Mariann Sæther
Susna foto: Mariann Sæther

 

Kurs i elvepadling
Kurs i elvekajakk-padling, Vefsna foto: Carl Norberg

Det er utarbeidet en guide for elvepadling i Vefsna-regionen, i regi av prosjekt «Vefsna regionalpark». Mariann Sæther har hatt det faglige ansvaret for innholdet.
Denne finner du i både norsk og engelsk utgave nederst på siden.

NB. Vefsnavassdraget og sideelver er infisert med lakseparasitten Gyrodactylus salaris og det er derfor påkrevd med desinfisering av kajakk og utstyr brukt i vannet før man drar til andre elver.
Desinfeksjonssted for Vefsna 2017 er Trofors vegstasjon /ESSO Trofors, i stasjonens åpningstider. Mer info i guiden under.