strategi-for-reiselivet-i-vefsnaregionen-pa-helgeland-versjon-pr–24-05-2022-til-politisk-behandling-003 (1)