Nasjonal turisitvei

Statens vegvesen har sendt ut invitasjon om å komme med forslag til nye Nasjonale turistveier. 

Nasjonale turistveger er 18 utvalgte vegstrekninger som går gjennom landskap med unike naturkvaliteter, langs kyst og fjorder, fjell eller fosser. Strekningene skal være et godt alternativ til hovedvegene og kjøreturen i seg selv skal være en god opplevelse.

Fundamentet er at veiene skal gå gjennom landskap med unike naturkvaliteter og
det er avgjørende at selve kjøreturen gir den gode opplevingen.

Indre Helgeland Regionråd diskuterte innspill på nye nasjonale turistveger på sitt regionrådsmøte 7. oktober 2022.

Vedtak: Indre Helgeland Regionråd foreslår «Villmarsveien»  Majavatn-Korgen som ny nasjonal turistveg.

Beskrivelse av veien med attraksjoner

Villmarksveien er en strekning mellom Majavatn i Grane og Korgen i Hemnes kommune. Ruta går på litt forskjellige typer veier og tar selvfølgelig lenger tid enn å kjøre E6 mellom disse plassene. Kreative reiselivsaktører har døpt strekningen Villmarksveien og anbefaler den som et godt alternativ til E6.

Villmarksveien slynger seg gjennom fjell- og skogsbygder og passerer Okstindan, Røssvatnet og Børgefjell. Staseligere omgivelser skal du lete lenge etter.

Villmarksveien er en del av følgende strekninger:

FV274 Majavatn – Kløvimoen

RV73 Kløvimoen – Hattfjelldal

FV291/FV331 Hattfjelldal – Bleikvassli

FV806 Bleikvassli – Korgen

Totalt 133 km

Vedlagt følger ytterligere  beskrivelse av strekningen som er utarbeidet av Vefsna Regionalpark med innspill fra Okstindan Natur- og kulturpark. Les beskrivelsen her

Les mer om Nasjonale turistveier https://www.nasjonaleturistveger.no/no/