Regionens mange vassdrag og dalfører legger grunnlaget for mange imponerende og severdige fossefall:

 

Forsekort Storforsen

 

Forsekort Laksforsen

 

Stavasselva

 

Bjønnstia

 

Fossekort Seterfossen framside Fossekort Seterfossen bakside