KORT_Reisemålsutvikling Vefsnaregion_presentasjoner juni 2021 høyopplsølig