Øyvind valgt som styringsgruppeleder

På første styringsgruppemøte ble Øyvind Nes valgt til å være styringsgruppeleder i prosjektet “Merket for Bærekraftig Reisemål”. Øyvind, som har lang erfaring innen reiseliv, blir nå den som skal sørge for at vi beveger oss mot en mer bærekraftig måte å reise på.

Øyvind Nes er ingen nykommer i reiselivsverdenen. Han er styreleder i Vefsna Regionalpark,og i Hi North, og jobber daglig med Nord Gondol-prosjektet.

Øyvind Nes har også vært med i styringsgruppen for reisemålsutvikling, spesielt knyttet til masterplanen for Vefsnaregionen. Han har vært med på å forme strategiene for regionen, med fokus på bærekraft, gode opplevelser og samarbeid i lokalsamfunnet.

“Merket for Bærekraftig Reisemål” er et nasjonalt prosjekt som vil anerkjenne og støtte reisemål som virkelig satser på bærekraftig utvikling. Som leder av prosjektet vil Øyvind Nes spille en sentral rolle i å guide og koordinere innsatsen for å nå målene.