Partnere

Vefna regionalpark har mange partnere. Parterne er alt fra lokale lag og foreninger, næringsdrivende, museer osv. Som partner i Vefsna regionalpark får man tilgang til et Partnerprogram, som blant annet innebærer at man får delta i prosjekter, aktiviteter og nettverk som parken initierer og/eller deltar i både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Vi ønsker at våre partnere skal oppleve at det er givende å være en del av nettverket i Vefsna.

Å være partner i Vefsna regionalpark innebærer at man støtter opp om parkens planer, strategier og mål, og at man aktivt bidrar i arbeidet vi gjør, og som er nedfelt i parkplan, handlingsplan og vedtekter.

Som partner i Vefsna Regionalpark får man tilgang til et Partnerprogram, som blant annet innebærer at man får delta i prosjekter, aktiviteter og nettverk som parken initierer og/eller deltar i både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Partnerne i Vefsna regionalpark kan påvirke organisasjonens utvikling. Partnerne får markedsføring og synlighet gjennom parkens alle kanaler og flatet, som for eksempel nettside, Norske Parkers nettsider, sosiale medier og annen annonsering og profilering.

Som partner får man også tilbud om delta på aktiviteter, arrangement, kurs, studieturer, produkter m.m.

Bli partner i Vefsna Regionalpark
Som partner i Vefsna Regionalpark støtter du opp om våre felles verdier for å ivareta og utvikle Vefsnaregionen i fellesskap, og er en god Vefsnaregion-ambassadør. Vefsna Regionalpark jobber for å løfte våre partnere med mål om å bidra til økonomisk, kulturell og sosial verdiskapning.

Ta kontakt hvis du ønsker å bli en partner i Vefsna Regionalpark.

Avtalen finner du her.