REISELIVSFAGLIG SAMLING 6. SEPTEMBER

Helgelandstrappa, Mosjøen Zipline, Via Ferrata Arctic, Fjellfolkets hus, River North, Vefsna Elvefestival, Julebyen Mosjøen,åpent laksefiske i Vefsna – ikke noe av dette hadde vi å tilby våre besøkende for 10 år siden. Gjennom etablering av Vefsna regionalpark i 2012 har samarbeid og strukturert utvikling gitt resultater. Både lokalbefolkningen og tilreisende har fåttøynene opp for Vefsnaregionen på Helgeland. Og det stopper ikke her!


Vi er i gang med å utarbeide en langsiktig strategi for utvikling av reiselivets potensial innenfor bærekraftige rammer for de tre kommunene i Vefsnaregionen, Vefsn, Grane og Hattfjelldal som til sammen utgjør Vefsnaregionen.


Har du et brennende engasjement og interesse for å bidra til en positiv utvikling av reiselivet i Vefsnaregionen?
Da håper vi at du vil delta på vår samling hvor du får både faglig påfyll og muligheter for å bidra i reisemålsprosessen.
Vi møtes mandag 6. september kl. 17.00 – 20.00 på Fru Haugans Hotel i Mosjøen. Enkel servering og mingling fra kl. 16.30.

Agenda:
1. Orientering og status om reisemålsprosessen
2. Kort om nasjonal reiselivsstrategi
3. Rett gjest, på rett sted til rett tid –
hva innebærer det for oss i Vefsnaregionen?
Faglige innledninger med påfølgende workshop.

 

Påmelding skjer på denne linken https://response.questback.com/mimiras/invitasjon

Påmeldingsfrist: Snarest mulig og senest 30. august

Ønsker alle velkommen til en faglig og inspirerende kveld.