Reiselivsseminar i Mosjøen 26.09.17

Reiselivsseminaret på Fru Haugans var en kombinert markering av Helgelandstrappa

 

og Mosjøen Via Ferrata og utvikling av reiseliv i regionen. Arrangementet var et samarbeid mellom Helgelandstrappa, Mosjøen Via Ferrata, Vefsna Regionalpark og sponsorene Helgeland Sparebank og Helgelendingen.

Stibygjaren v/ Geir Vetti fortalte om kulturen til Sherpaene i Nepal. Interessant,  lærerikt, tankevekkende og vi har mer å lære av sherpaene enn ferdighetene i steinbygging. Merethe Kvandal fra Naturlige Helgeland og Mosjøen Via Ferrata fortalte om utbygging, drift og ambisjonene fremover. Vefsna Regionalpark, ved Ellen Schjølberg hadde innlegg om Vefsna regionalpark som samarbeidsplattform for utvikling av regionens mange ressurser innen natur, kultur og folk. Torbjørn Tråslett fra Helgeland Reiseliv satte utviklingen av Øyfjellet, Mosjøen og Helgeland inn i en større sammenheng og pekte på utviklingsmuligheter og  ringvirkninger av reiselivet. Torbjørn  mener Sjøgata bør få verdensarvstatus! Trygve Steen avsluttet seminaret med sine erfaringer fra reisemålsutvikling i Lofoten.

Nå skal det jobbes videre. Arbeid med Helgelandstrappa  videreføres neste sesong forutsatt at finansiering kommer på plass. Her oppfordres bedrifter og privatpersoner å støtte prosjektet ved å kjøpe trinn. den perfekte gave til de som har fulle skap og hus fra før! Vi ønsker alle som jobber med finansiering og realisering av laksetrapper, Zipline, Klatreparker, Skylift og arrangement av alle slag lykke til! Vi håper på god samhandling