Strategi for reiselivet i Vefsnaregionen på Helgeland – versjon pr. 24.05.2022 til politisk behandling (003)_Side_01