Statskog stanser fisket i Austervefsna og Svenningdalselva

Statskog stanser fisket i Austervefsna og Svenningdalselva for å sikre den framtidige laksestammen i Vefsna.

Etter mange års stengning ble Vefsna i sommer åpnet for et begrenset laksefiske opp til Fellingsforsen. I de øvre delene av vassdraget hos Statskog har det vært tillatt å fiske etter brunørret. Nå på sensommeren blir det stadig mer laks også i de delene av elva. Statskog stenger derfor for alt fiske for å gi laksestammen fred til å bygge seg opp.

– Vi merker nå økende fiske i øvre del av vassdraget, samtidig som innslaget av laks øker. Flere instanser og fiskere har uttrykt bekymring for situasjonen. Det er svært viktig for den framtidige laksestammen i elva at gytefisken får vandre i fred på disse elvestrekningene, sier regionsjef Wenche Hjelmseth.

Statskog har etter en helhetsvurdering besluttet å stenge for all fiske fra og med 25.august 2018 der Statskog har fiskerett i Austervefsna, Unkerelva og Svenning elva på følgende strekninger:

  • Austervefsna (Trofors – til og med Mikkeljordforsen)
  • Unkerelva opp til utløpet av Unkervatn
  • Svenningelva (Trofors – til samløpet mellom Holmvasselva/Vasselva)