Ung i park

Norske Parker sin ungdomssatsning. Programmet skal bidra til å styrke ungdommenes praktiske ferdigheter og kunnskap om ivaretaking av natur- og kulturverdier.

Hva gjør vi i Vefsna regionalpark?

Vi ønsker å etablere «Vefsna regionalpark UNG» for barn og ungdom i alderen 10-18 år etter kriteriene til EUROPARK JR., for å gi ungdom i lokalsamfunnet mulighet til å spille en viktig rolle i utviklingen av Vefsna regionen.

Formål

For de unge:
– Bidra til økt kunnskap om lokal natur og kultur
– Inspirere og engasjere neste generasjons innbyggere og brukere av regionalparken
– Bygge sterke mellommenneskelige relasjoner og ferdigheter lokalt, nasjonalt og internasjonalt basert på trivsel og frivillighet
– oppdage nye utdannings- og jobbmuligheter
– økt miljøbevissthet
– får sjansen til å møte nye mennesker fra andre steder
– lære kommunikasjon
– bygge selvtillit og selvfølelse
– utendørs aktiviteter bedrer fysisk og psykisk helse

Fordeler for regionalparken:
– Etablere et definert og meningsfullt opplegg som engasjerer unge mennesker i utviklingen av regionalparken
– Gi ungdom en mulighet til å spille en rolle og se at deres handlinger/bidrag har innvirkning på forbedringer i sitt område
– «Utdanne» gode ambassadører for regionalparken
– Skape positive historier
– Langsiktig styrking og utvikling av natur- og kulturbaserte aktivitetstilbud for barn og unge

Temaer


«VR-UNG» skal tuftes på de samme unike natur- og kulturressurser som ligger til grunn for etablering av VR. Det foreslås hovedvekt på følgende temaer:

Vann og vassdrag – fiske, skogbrukshistorie, turisme, ferdsel
Verneområdene – verneverdier, verdiskaping, skjøtsel
Fjellfolket – tre kulturers landskap, kulturminner
Krigshistorie – kulturminner, beretninger
Mattradisjoner – bevaring, formidling og utvikling
Sørsamisk kultur – kunnskap og praktiske ferdigheter
Vertskap og frivillig arbeid – nettverksbygging, ambassadører

Oppstart

Vi ser for oss at vi starterter med arbeidet i løpet av høsten 2021.