Utlysning daglig leder i Vefsna Regionalpark

 

Har du lyst på en spennende og utfordrende jobb? Har du lyst og evne til å  ta tak i de rike mulighetene som natur, kultur og menneskelige ressurser i Vefsn, Grane og Hattfjelldal byr på?   Stilling som daglig leder i Vefsna regionalpark er utlyst. Stillingen er utviklingsrettet og det kan være mange ulike utdanninger og erfaringer som er relevant.Vefsna regionalpark skal etableres og utvikles som et langsiktig og dynamisk samarbeid mellom kommuner, organisasjoner, bedrifter og frivillig sektor. Stillingen skal bidra til å styrke Vefsna-regionens utviklingskapasitet og omdømme, bidra til positiv nærings og stedsutvikling gjennom å foredle særpregede natur- og kulturressurser. Kanskje noe for deg?

Søknadsfrist er 1.november. Søknad sendes [email protected]

Lurer du på noe?

Styreleder: Siri Stabbforsmo, mobil: 47237246, epost: [email protected]

Styremedlem: Leif S. Søfting, mobil: 90853630, telefon: 75111302, epost: [email protected]

Full utlysningstekst: Daglig leder VRP