Vefsna Friskmeldt

Den 27.09.17 kom den  etterlengtede nyheten om friskmelding av Vefsna, Drevjo, Halsanelva, Hestdalselva og Hundåla.Veterinærinstituttets nylige undersøkelser av ti elver i Vefsnaregionen, viste at lakseparasitten Gyrodactylus salaris ikke ble påvist. Et omfattende arbeid utført av mange etater og personer har lyktes etter at elvene ble behandlet for parasitten Gyrodactylus salaris i 2011 og 2012. Vassdragene har vært stengt for fiske etter dette.
Nå er alle vassdragene med unntak av Fusta friskmeldt og dette ble feiret  på stamfiskhuset ved Laksforsen ved å åpne luken i laksetrappen. Arbeidet med prøvetaking i Fusta fortsetter og et forsiktig anslag er at Fusta kan åpnes i 2022-2023 forutsatt gode prøver.

En gledens nyhet! Nå er det bare å stå på videre med reetableringsarbeid, finansiering og utbedring av laksetrapper og nødvendig tilrettelegging fremover!