«Vefsna regionalpark» etableres

Etter fire år i prosjektfase ble det før nyttår gjort positive vedtak i alle tre eierkommuner om etablering av «Vefsna regionalpark». Dermed går det mot en spennende etableringsfase av en ny samarbeidsform i regionen. Dette innbefatter valg av organisasjonsform, ressursbruk, arbeidsfordeling og tiltaksplaner, samt inngåelse av partnerskapsavtaler med lokale aktører.

Regionalparken er en arena for forpliktende samarbeid om felles utvikling av natur- og kulturressursene i Vefsna-regionen. En av hovedsakene kommer til å være mulighetene gjenåpningen av Vefsna-vassdraget medfører, både i kommersiell sammenheng men også for bolyst og stedsutvikling.

Sammen blir vi sterke, og vi har stor tro på at park vil bidra til å ta et viktig og positivt grep om regionens utviklingspotensiale!