Hovedmålet var å etablere et samarbeid i kommunene Grane, Vefsn og Hattfjelldal, som styrker regionens identitet og fellesskap både innad og utad gjennom en parkplan
Delmål:
– Gjenreise og utvikle Vefsna-vassdraget som laksedestinasjon, ved å etablere en arena for naturbasert reiseliv.
– Utvikle mulighetene natur- og landskapsressursene, spesielt innlandsfisket, byr på både med tanke på bolyst, helse, trivsel og turisme.
– Øke stoltheten over lokale kulturressurser ved økt kunnskap og bruk. Formidle, ivareta og videreutvikle gjennom arrangementer for skole og allmennheten.
– Økt fokus og satsing på lokale mattradisjoner og – råvarer.
– Utvikle bærekraftig reiseliv som er autentisk og med lokal tilhørighet.

Erfaringene og måloppnåelsen i forprosjektet førte til en videreføring til hovedprosjekt i 2014.

Finansielle samarbeidspartnere:

Fylkesmannen i Nordland       logo NFK

 

 

logo IHR  Logo Statskog

 

Print                  logo Helgeland museum

 

Logo KMD