Hovedmål med prosjektet er å etablere «Vefsna regionalpark» i kommunene Grane, Vefsn og Hattfjelldal, herunder utforme visjon, nødvendig avtaleverk og inngå avtaler med eiere og samarbeidspartnere.
Delmål:
– Videreutvikle pedagogiske opplegg for skole, befolkning og næringsliv
– Styrke naturbasert næring og lokal mat gjennom kompetansetiltak og samhandling
– Øke bolyst gjennom å styrke lokale lag og foreninger
– Utvikle skilt og profileringsplan for regionalparken
– Utvikle digital informasjon om regionalparken

 

Finansielle samarbeidspartnere:

Logo Statskog                                                     logo Helgeland museum

 

Fylkesmannen i Nordland                               logo NFK

 

Logo KMD