Vefsna er hovedvassdraget gjennom innlands-kommunene Hattfjelldal, Grane og Vefsn. Elva har sitt utspring i Børgefjell og i grensefjellene mot Sverige og strekker seg 160 km mot nordvest før den munner ut i Vefsnfjorden ved Mosjøen.
Vefsna er ei stor elv med en vannføring i fiskesesongen på mellom 80 og 200 m³/sek. I flomperioder er det ikke uvanlig at det er over 1000 m³/sek.

Lars Farbu i Vefsna
Lars Farbu i Vefsna

Vefsna har blitt behandlet mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris og ble friskmeldt i 2017.
Vefsnavassdraget er dermed åpnet for fiske etter laks og sjøørret i hele den lakseførende strekningen.  Det kan fiskes i hovedvassdraget fra Mosjøen til Trofors, videre oppover Auster-Vefsna til og med Susna og Unkra. Alternativt i Svenningelva fra Trofors og sørover.

Vefsn_Region_Fiske(75)

Vefsn_Region_Fiske(53)

I elvestrekkene mellom Trofors og Laksfors er det også en egen harr-stamme.

Laksfors – Trofors
Elva renner forholdsvis rolig med små stryk og ørkanter. Èn forholdsvis stor fors, Fellingfors, med en stor elvekulp.
På elvestrekket er breddene rundt og ovenfor Finnsåsbrua i Grane og ørkantene ned mot Laksfors kjent som gode fiskeplasser. Tilgjengeligheten til elva er god da E6 følger østsiden av elva. Likevel fiskes det mest fra vestsiden hvor det delvis går kommunale veier og fylkesveier.

Vefsna, fra Finsåsbrua mot Gluggvasshaugen
Vefsna, sett fra Finsåsbrua mot Gluggvasshaugen


Austervefsna, Trofors – Hattfjelldal
I de nedre strekkene av Austervefsna er elva brei og relativt rolig, spesielt rundt Grane bygdetun, Gammelsagmaro. Elva er videre oppover de første 10 km ei stri elv med forser, stryk og store høler.

Gammelsagmaro fiskeplass, Grane
Gammelsagmaro fiskeplass, Grane

Elvestrekket går langs riksvei 73 til Hattfjelldalen, men adkomsten ned til elva kan delvis være vanskelig.
Ved Kløvimoen, vegkryss mot Fiplingdal, flater terrenget ut og elva blir roligere. På elvestrekket fra utløpet av store Fiplingdalselva, oppover langs Stillelva til Stillelvholmen er det fine fiskemuligheter, særlig fra båt.

Stillelva, Auster-Vefsna
Stillelva, Auster-Vefsna

Hele elvestrekket herfra til Hattfjelldalen går i villmarkspreget landskap med delvis vanskelig adkomst til elva. Det går en skogsbilvei langs sørsiden av elva, men det må påregnes utfordrende kjøreforhold her pga vegstandarden.

Susna, fra Hattfjelldal oppover Susendalen

Susna
Susna, ørretfiske

Fra Hattfjelldal og oppover Susendalen kalles elva Susna, og i dette området er det mer vanlig å treffe på sportsfiskere på jakt etter ørreten. I enkelte områder av elva kan man få ørret av god kvalitet, mens i andre områder er fisken mer småfallen.

Susna Bergum
Susna ved Bergum

Adkomsten er god, da riksveien oppover Susendalen stort sett følger elva helt inn mot Børgefjellet. Elvestrekket er flere mil langt og går gjennom en blanding av kulturlandskap og villmark.

Svenningdalselva, Trofors – Svenningdalen

Elva møter Austervefsna ved Trofors og var tidligere kjent som ei meget god smålakselv.
Elva er svært variert med ideelle fluestrekk avløst av strie stryk, trange fossekulper, rolige grunne partier og store høler.

Svenningelva ved Storforsen
Svenningelva ved Storforsen

Elva har milevis med fiskbare strekk og det er gode muligheter for å finne ditt eget uforstyrrede fiskeeldorado.
Adkomsten er grei da E6 går på østsiden av elva, og det delvis går kommunale veier på vestsiden.

Ved Kappskardelvas utløp
Svenningelva, ved Kappskardelvas utløp

Fiskekort og fiskeregler finner du HER