Velkommen til åpningsfest 30 juni for laksefisket i Vefsnaregionen