Da er vi i gang – Merket for bærekraftig reisemål

Torsdag 31. januar markerte starten på det toårige prosjektet “Merket for bærekraftig reisemål” med det første møtet i styringsgruppen. Dette viktige arbeidet samlet styringsgruppen, observatører og referansegruppen for å diskutere veien fremover. Stemningen var preget av engasjement og et delt ønske om å bidra til å gjøre Vefsnaregionen grønnere og mer bærekraftig.

Møtet ble en plattform for deltakerne å dele sine visjoner og ideer for å oppnå et mer miljøvennlig reisemål. Med et sterkt fokus på bærekraftig utvikling var det mange gode innspill og diskusjoner om hvordan man best kan balansere turisme med bevaring av naturen og lokalsamfunnet.

Styringsgruppen, som består av ulike aktører i prosjektet, viste en imponerende forpliktelse til å jobbe sammen mot felles mål. Observatører brakte ekstern innsikt og erfaring, mens referansegruppen, representert av kommunedirektører og ordførere, bidro med viktige perspektiver.

Deltakerne var samstemte i troen på at dette prosjektet vil gjøre en positiv forskjell i Vefsnaregionen. Alle ser frem til fortsettelsen av prosjektet og de mulighetene det vil skape for å utvikle en bærekraftig reiselivsnæring.

Dette første møtet har satt tonen for et produktivt samarbeid og har vekket entusiasmen blant de involverte. Med et sterkt engasjement og en felles visjon om å skape et mer bærekraftig reisemål, ser Vefsnaregionen frem mot en grønnere fremtid.

Se oversikt over personer i prosjektet

Se prosjektplan her