Dette er Vefsna Regionalpark

Hva er en park?

Parken gjør en forskjell for stedsidentitet, for livs- og verdigrunnlaget i områdene og for næringsutvikling og turisme. Arbeidet bygger på ivaretaking av regionens landskap, kulturarv og identitet. Parkene utløser frivillighet og sosial verdiskaping gjennom langsiktige partnerskap, samhandling og medvirkning.

Vi jobber i all hovedsak med å få aktører til å samarbeid, slik at vi kan få gjort prosjekter og tiltak på en mest mulig resurseffektiv måte. Eksempel på dette er reisemålsutviklingsprosjektet som viser at sammen blir vi sterk. Her er prosjektet bredt sammensatt av eiere og aktører i markedet. 

Hvorfor er natur og kultur viktige elementer?

I flere strategier som er utarbeidet henvises det til at natur og kultur er viktige for å utvikle et område eller region. 

Nordland Fylkeskommune sin strategi for reiseliv- og opplevelsesnæring og Nasjonal reiselivsstrategi har med natur og kultur i sin visjon. 

Nordland Fylkeskommune: Strategiens visjon er: Mat, kultur og natur! Nordland skal levere opplevelser i verdensklasse. Besøkende i Nordland skal møte bærekraftige reiselivsdestinasjoner med kvalitet i alle ledd.

Skjer det noe i Vefsna Regionalpark?

Mange i regionen har vel en følelse om at det skjer veldig lite og utviklingen går for sakte. Faktisk så har det skjedd masse de siste 4 årene. 

Det vi ser, er en fin utvikling av ny opplevelser og aktiviteter i regionen og flere kommer til. Dette er til glede for lokalbefolkning og de gjestene som kommer til våre fine områder.  Det som er viktig er at vi “heier” på disse flinke aktørene. 

Vefsna Regionalpark skal være bindeleddet mellom aktørene i regionen, slik at vi kan utvikle områdene på bærekraftig og kraftfull måte, basert på natur og kultur.